Yad Chaim Weizmann

סיור בקמפוס- סיורים מודרכים לקבוצות בקמפוס מכון ויצמן למדע

הסיור בקמפוס מגולל את סיפורו של מכון ויצמן למדע מראשיתו ועד ימינו אנו: בכיכר הזיכרון נתוודע אל סיפורם של בני הזוג ד"ר חיים וורה ויצמן, נמשיך דרך המכון למחקר על-שם דניאל זיו שסימן את ראשית הקמתו של מכון ויצמן למדע, נבקר באזור ההיסטורי של כיכר וייסגל ולב הקמפוס, כולל "הצצה" על המחשב האלקטרוני הראשון בישראל – "ויצק". משך הסיור: כשעה וחצי.
הסיור בתיאום מראש בטל': 08-9344499/3230
עלות: 30 ₪ למשתתף. מינימום: 8 משתתפים.