Yad Chaim Weizmann

פעילות חינוכית

פעילות חידות
 

תיאור כללי : מטרת הסיור הינה לקרב את התלמידים לדמותו של נשיאה הראשון של מדינת ישראל, הד"ר חיים ויצמן. הסיור מועבר באמצעות משחק חפצים, מכתבים שד"ר ויצמן כתב כילד המשקפים את חלומו, ומשחקים שונים המעבירים דילמות בהן התלבט הד"ר ויצמן במהלך חייו הבוגרים. בסיור מועלות סוגיות כגון סמלים של מדינת ישראל ומוסד הנשיאות וחשיבות ההשכלה והמדע.
משך הסיור : כשעה חצי
טווח גילאים : הסיור מיועד לתלמידי כיתות ד' - ו'
שפות : עברית ואנגלית

 

פעילות משימות מנהיגות בבית ויצמן

 

תיאור כללי: מטרת הסיור הינה לייצר היכרות חווייתית עם אישיותו ופעלו של המדען והמדינאי הד"ר חיים ויצמן. הדגש בפעילות הוא על משחק והנאה מלמידת הנושא.  משך הפעילות שעה וחצי והיא כוללת משחק משימות וסיור בבית ויצמן. במהלך המשימות יתמודדו המשתתפים עם דילמות מגוונות בהם התלבט ד"ר ויצמן לאורך חייו, הרלוונטיות גם אליהם. הנושאים יועברו באמצעות כתבי חידה, טכניקות שונות של בירור עמדות, תחרויות ודיונים בקבוצות קטנות
משך הסיור: כשעה וחצי
טווח גילאים: הפעילות מיועדת לתלמידי חטיבות הביניים ותיכון
שפות: עברית ואנגלית

 
 
ערכת לימוד אודות ד"ר חיים ויצמן