Yad Chaim Weizmann

אירועים

משחק משימות אינטראקטיבי 'הראשון במדע'

26.03.2017 - 11:00

במסגרת שבוע החינוך המדעי נקיים משחק משימות תחרותי בין קבוצות ברחבי קמפוס מכון ויצמן למדע.

המשחק מבוסס על ניווט רגלי בין מוקדי עניין בעלי אוריינטציה מדעית והיסטורית.

באמצעות פעילות חווייתית של משימות וחידות ניווט, מגלים המשתתפים מה מיוחד במכון ויצמן למדע שמביא להישגיו המדעיים החשובים. בנוסף, יגלו המשתתפים מהו סוד הקסם בחזונו של ד"ר חיים ויצמן, שהקים את המכון לפני למעלה משמונים שנה וממשיך להיות תמיד בחזית המדע. המשחק איננו מצריך היכרות מוקדמת עם הסביבה ומבוסס על שימוש באפליקציה ייעודית. מעבר לחוויה הקבוצתית, המשחק מפתח עבודת צוות, יכולת ניווט וחשיבה מחוץ לקופסה.

קהל היעד: תלמידי חטיבות הביניים ובתי ספר תיכון.

משך הפעילות: שעה וחצי

זמן התחלה: 11:00

לתיאום ולפרטים נוספים צרו קשר: 089343230

weizmann.house@weizmann.ac.il

משחק משימות אינטראקטיבי 'הראשון במדע'

27.03.2017 - 11:00

במסגרת שבוע החינוך המדעי נקיים משחק משימות תחרותי בין קבוצות ברחבי קמפוס מכון ויצמן למדע.

המשחק מבוסס על ניווט רגלי בין מוקדי עניין בעלי אוריינטציה מדעית והיסטורית.

באמצעות פעילות חווייתית של משימות וחידות ניווט, מגלים המשתתפים מה מיוחד במכון ויצמן למדע שמביא להישגיו המדעיים החשובים. בנוסף, יגלו המשתתפים מהו סוד הקסם בחזונו של ד"ר חיים ויצמן, שהקים את המכון לפני למעלה משמונים שנה וממשיך להיות תמיד בחזית המדע. המשחק איננו מצריך היכרות מוקדמת עם הסביבה ומבוסס על שימוש באפליקציה ייעודית. מעבר לחוויה הקבוצתית, המשחק מפתח עבודת צוות, יכולת ניווט וחשיבה מחוץ לקופסה.

קהל היעד: תלמידי חטיבות הביניים ובתי ספר תיכון.

משך הפעילות: שעה וחצי

זמן התחלה: 11:00

לתיאום ולפרטים נוספים צרו קשר: 089343230

weizmann.house@weizmann.ac.il

 

משחק משימות אינטראקטיבי 'הראשון במדע'

28.03.2017 - 11:00

במסגרת שבוע החינוך המדעי נקיים משחק משימות תחרותי בין קבוצות ברחבי קמפוס מכון ויצמן למדע.

המשחק מבוסס על ניווט רגלי בין מוקדי עניין בעלי אוריינטציה מדעית והיסטורית.

באמצעות פעילות חווייתית של משימות וחידות ניווט, מגלים המשתתפים מה מיוחד במכון ויצמן למדע שמביא להישגיו המדעיים החשובים. בנוסף, יגלו המשתתפים מהו סוד הקסם בחזונו של ד"ר חיים ויצמן, שהקים את המכון לפני למעלה משמונים שנה וממשיך להיות תמיד בחזית המדע. המשחק איננו מצריך היכרות מוקדמת עם הסביבה ומבוסס על שימוש באפליקציה ייעודית. מעבר לחוויה הקבוצתית, המשחק מפתח עבודת צוות, יכולת ניווט וחשיבה מחוץ לקופסה.

קהל היעד: תלמידי חטיבות הביניים ובתי ספר תיכון.

משך הפעילות: שעה וחצי

זמן התחלה: 11:00

לתיאום ולפרטים נוספים צרו קשר: 089343230

weizmann.house@weizmann.ac.il