Yad Chaim Weizmann

תרומות

מקורות מימון

יד חיים ויצמן היא חברה לתועלת הציבור. מקורות המימון של יד חיים ויצמן הם:

  • משרד התרבות והספורט
  • משרד רה"מ באמצעות המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלה שהלכו לעולמם
  • מכון ויצמן למדע

הכנסות נוספות: הכנסות מביקורים ותרומות


תרומות

יד חיים ויצמן קיבלה במהלך השנים כמה תרומות שסייעו בהפעלת מתחם יד חיים ויצמן:
שיקום ושיפוץ בית ויצמן לראשונה על מנת לפתחו כמוזיאון לקהל נתרם ע"י דיים ויויאן קלור דאפילד ע"ש אביה סר צ'רלס קלור בשנת 1975.
בשנת 1992 נחנכה גינה במתחם יד ויצמן ע"ש רות ולאונרד סיימון משיקאגו.
בשנת 1994 נחנך בניין גנזך ויצמן בתרומתה האדיבה של הגב' אילה זקס-אברמוב לזכר בעלה המנוח שמואל יעקב זקס מטורונטו.
בשנת 1998 נחנכה גינת אולשטיין לזכר המו"ל הברלינאי לאופולד אולשטיין (1826-1899) ובניו. הגינה נוסדה ע"י קרן אקסל שפרינגר מעזבונם של אנה והיינץ אולשטיין.
בשנת 1998 שוקם ושומר בית ויצמן בשיתוף קרן יד הנדיב ונפתח שוב לקהל הרחב ב- 1999.
בשנת 2001 בתרומתם של חברת דלק מוטורס וחברת פורד העולמית הוחלט לשקם את המכונית הנשיאותית מסוג פורד לינקולן קוסמופוליטן. שנת 2003 המכונית הנשיאותית הוחזרה ליד חיים ויצמן והוצגה בביתן מבוקר אקלימית תרומתה של הגב' אילה זקס אברמוב.
בשנת 2002 הוקמה גינת זיכרון לשואה ולגבורה ע"י מקסי ליברטי לכבוד סיימון וייל.
בשנת 2000 נחנך אולם הקרנה ע"ש לואיס רסקין במבואת קבלת הקהל ביד חיים ויצמן.

 

לתרומה.