Yad Chaim Weizmann

גנזך

מסמכים גנזך ויצמן

גנזך ויצמן הוקם בשנות ה-50 במטרה לשמר את מורשתו ופעילותו של ד"ר חיים ויצמן. הגנזך ממוקם בסמוך לבית ויצמן ומהווה בית ליותר מ- 200 אלף מכתבים ומסמכים היסטוריים שהשאירו אחריהם בני הזוג ויצמן. מסמכים אלו מספרים ומתארים את סיפורה של הקמת מדינת ישראל.

בימים אלה אנו עמלים על "פרויקט מחשוב הגנזך" שמטרתו העלאת המסמכים לרשת האינטרנט, במטרה לשרת את החוקרים והציבור בארץ ובעולם.

ד"ר ויצמן היה מודע לחשיבות המסמכים שברשותו, ביוני 1940 כשאנגליה חששה מניסיון פלישה גרמני פנה ויצמן לידידיו ואמר:

" אם לא אשאר בחיים אחר שעת חרום זו, הריני מבקש מידידי לכנס את החומר הנוגע לארבעים שנות עבודתי, ומקווה שאחדים מהם או כולם יוכלו להיפגש כשיושג לבסוף השלום" (חיים ויצמן).

אוספים

  • אוסף התכתבויות ומסמכים של ד"ר חיים ויצמן
  • אוסף תצלומים
  • אוסף קטעי עיתונות
  • אוסף התכתבויות ומסמכים של ד"ר ורה ויצמן
  • אוסף מצומצם של קטעים אודיו ויזואליים
  • אוסף תכניות מקוריות של האדריכל אריך מנדלסון
  • אוסף תולדות יד חיים ויצמן
  • אוסף מוזיאלי
  • אוסף מאמרים
  • חטיבה מדעית

יצירת קשר גנזך ויצמן

מנהלת הגנזך : ליאור הכט-יעקבי

טלפון : 972-8-934-3486+

דוא"ל : lior.hecht-yacoby@weizmann.ac.il

 

מסמך החודש

חודש יולי:

כמה דפים ממחברת המעבדה של ד"ר חיים ויצמן מעבודתו המדעית באוניברסיטת מנצ'סטר בשנת 1906.

המחברת כתובה בכתב ידו של ויצמן ובשפות שונות.

לצפיה במסמך החודש הקליקו כאן