Yad Chaim Weizmann

אירועים

עדכון למבקרים:הקומה השנייה של הבית סגורה למבקרים עקב שיפוצים,הביקור מתקיים בקומה הראשונה ובגנים. עמכם הסליחה

30.12.2019 - 00:00

עדכון למבקרים:קומה השנייה של הבית סגורה למבקרים עקב שיפוצים, הביקור מתקיים בקומה הראשונה ובגנים. עמכם הסליחה