בית

ברצוננו לעדכן,שבית ויצמן נסגר לשיפוצים של המבנה.
השיפוץ יארך כשנה והבית יפתח מחדש לקראת 2017.
הודעה על פתיחה מחודשת תפורסם בסמוך למועד.

למידע אודות פעילות יד חיים ויצמן במהלך השיפוץ יש ליצור קשר: 08-9343384
weizmann.house@weizmann.ac.il