פרסים

קול קורא

פרסי מחקר ע"ש ד"ר ורה ויצמן – בנושא נשים ורפואה 

יד חיים ויצמן, בתמיכת קרן ויצמן מנדל, שמחה להכריז על הענקת פרסי מחקר המוקירים את זכרה ופועלה של ד"ר ורה ויצמן, רופאה, אשת ציבור ורעיית נשיא המדינה הראשון. ד"ר ורה ויצמן סיימה את לימודי הרפואה באוניברסיטת ז'נבה ב-1906 ועסקה ברפואת ילדים באנגליה. ד"ר ויצמן הייתה ממייסדות הפדרציה הציונית האנגלית, ממקימות ארגון ויצ"ו לרווחת הנשים והילדים בארץ-ישראל ופעילה בתמיכה בילדים נפגעי פוליו ובהקמת מוסדות לשיקום חיילים בישראל.

במתן הפרסים מבקשת יד ויצמן לתרום לתמיכה בחוקרות/ים בתחילת דרכן/ם האקדמית, לעידוד הצטיינות אקדמית, לקידום המחקר בישראל על נשים ורפואה בתחומים מגוונים ולהפצתו באקדמיה ובקרב הציבור הרחב. הפרסים יוענקו למחקרים מדעיים על-פי מצוינות אקדמית, מקוריות ותרומה משמעותית למחקר. 

 • פרס בסך 25,000 ש"ח – לעבודת דוקטורט מצטיינת
 • פרס בסך 10,000 ש"ח – לעבודת מ.א. מצטיינת

יתקבלו הצעות למחקרים בכל תחומי מדעי הרוח והחברה ובכללם היסטוריה, סוציולוגיה, ספרות, אמנות, לימודי תרבות, לימודי מגדר, אנתרופולוגיה ועוד. 

הפרסים מיועדים לתמיכה במחקרים המתמקדים באחד מהתחומים הבאים:

 • נשים במקצועות הרפואה
 • נשים בתפקידי תמיכה וסיוע בשדה הבריאות
 • בריאות האישה בהיבטים היסטוריים, תרבותיים וחברתיים 

*עדיפות תינתן למחקרים העוסקים בנשים ורפואה בישראל, ביישוב היהודי והחברה הערבית בארץ-ישראל/פלסטין וביהדות התפוצות.

להגשת המועמדות יש למלא טופס בקשה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.

בכל שאלה אפשר לפנות אל VeraWAward@weizmann.ac.il

פרס לעבודת דוקטורט מצטיינת 

תנאי הזכאות:

 • רשאים/ות להגיש מועמדות בעלות/י תואר שלישי, בגין עבודה שאושרה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת המועמדות לפרס ושנכתבה במוסד אקדמי מוכר בישראל.
 • חוקרים/ות המועסקים/ות במשרה תקנית במוסד אקדמי בארץ או בחו"ל לא זכאים/ות להגיש מועמדות לפרס.
 • עבודת הדוקטורט טרם פורסמה כספר.

להגשת המועמדות יש למלא טופס בקשה מקוון ולצרף את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים, כולל רשימת פרסומים
 2. תקציר מחקר (עד שני עמודים)
 3. עותק אלקטרוני של עבודת המחקר
 4. מכתבי השיפוט של העבודה
 5. מכתב המלצה של המנחה – יישלח ישירות ליד חיים ויצמן
 6. סימוכין על אישור עבודת הדוקטורט על-ידי המוסד האקדמי שבו התבצע המחקר

פרס לעבודת מ.א. מצטיינת

תנאי הזכאות:

 • רשאים/ות להגיש מועמדות בעלות/י תואר שני, בגין עבודה שאושרה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת המועמדות לפרס ושנכתבה במוסד אקדמי מוכר בישראל.
 • רשאים/ות להגיש מועמדות הרשומים/ות ללימודי דוקטורט במוסד אקדמי מוכר בישראל.

להגשת המועמדות יש למלא טופס בקשה מקוון ולצרף את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים, כולל רשימת פרסומים
 2. תקציר מחקר (עד עמוד אחד)
 3. עותק אלקטרוני של עבודת המחקר
 4. מכתב המלצה של המנחה – יישלח ישירות ליד חיים ויצמן
 5. סימוכין על אישור עבודת המ.א. על-ידי המוסד האקדמי שבו התבצע המחקר

לתקנון הפרס »