Yad Chaim Weizmann

אודותינו

כללי

יד חיים ויצמן (חל"צ) הוקמה על ידי ממשלת ישראל וההנהלה הציונית כמוסד להנצחת זכרו ומורשתו של ד"ר חיים ויצמן, נשיאה הראשון של מדינת ישראל בתאריך 15.6.1954.

היד מופקדת על גנזך ויצמן בו שמורים כל כתביו של ד"ר חיים ויצמן וכן עשרות אלפי מסמכים המתעדים את קשריו עם מדינאים ואנשי שם מכל העולם. בית ויצמן ואחוזת ויצמן הכוללת קרוב ל-50 דונם של גנים המקיפים את הבית, את קבר בני הזוג ויצמן ואת כיכר הזיכרון בה מוצב פסלו של דני קרוון לזכר קורבנות השואה.

מן התקשורת 

כתבות יח"צ אודות בית ויצמן